sábado, 20 de outubro de 2012

Vaibike
Con motivo da suspensión do servizo de Vaybike en Vilagarcía de Arousa, queremos advertir aos usuarios das bicicletas de uso público, do dereito que teñen de recuperar o importe proporcional da "Taxa" pagada.

Dita devolución levarase a cabo, mediante escrito dirixido ao Concello, e aportando o documento de ingreso da mesma.

Esperamos que esta información sexa útil para os usuarios prexudicados.


Ningún comentario: