Páxinas

sábado, 28 de xuño de 2014

Asemblea xeral

Na reunión do pasado 25 de xuño tivo lugar a Asemblea Xeral e renovouse a Xunta Directiva, quedando coa composición seguinte:

Presidente: Emilio González Acuña
Vicepresidente: Manuel Louzán Sabarís
Secretaria: Anne Baudat
Tesoreiro: Francisco Cuba Couzo
Vocais:
Luciano Martínez de las Heras
José A. Padín Abal
Dimas Real Rojas
Roberto Vidal Valtuille


Na devandita Asemblea entre o Presidente e os asistentes faise unha relación das accións que se están levando a cabo, das que están programadas e daquelas que se suxiren na asamblea:
Ademáis das habituais no verán:  paseo nocturno do 1º sábado de xullo propóñense: 
·        Setembro:
o      Semana da mobilidade:
§       20: Paseo nocturno.
§       Taller de reparación de bicicletas.
§       Taller de aprendizaxe a montar en bici (Segundo petición)
§       21: “Carril- Vilaxoán, unha carreiriña dun can”.
§       Encargar camisetas de “A carreiriña dun can”.
o      Rutas no outono:
§       Padrón
§       Cambados
§       Telleiras
  • Pedir presupostos co ánimo de propoñerlle aos socios o encargo de camisetas (por demanda) como as que fixemos co lema de De Carril a Vilaxoán unha carreiriña dun can
  • Incluír no blog da Asociación a información das rutas que se organizan ao longo do ano.
  • Presentar un escrito ao Concello e ás autoridades do porto para reiterar as nosas preocupacións cara o posible perigo que presentan as vías do tren nos tramos en que esas se cruzan co carril bici.
  • Facer xestións co Concello e coa Policía Municipal para que coloquen ben os sinais do carril bici a Vilaxoán xa que poden ser perigosos para os ciclistas.